‘Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt komen, ga dan samen’

Teams zijn geweldig als het werkt. Als je met plezier samenwerkt aan resultaten en er samen uit haalt wat erin zit. Teamdynamiek is boeiend en kan ook weerbarstig zijn.

Hoe doen wij het als team? Een team kan vastlopen als groep, of er niet in slagen de teamdoelen te bereiken. Misschien is waar het hapert voor iedereen duidelijk en wordt dat openlijk besproken. Maar regelmatig is het minder zichtbaar en wordt dat wat er echt toe doet niet uitgesproken. Het gaat ten koste van het gezamenlijke resultaat en de teamgeest.

Hier is teamcoaching behulpzaam. Je gaat als team met elkaar aan de slag. Hoe wordt er samengewerkt en wat speelt zich af tussen de teamleden? Daar kijken wij naar. Het kan inzicht geven in elkaar, in gewoontes, patronen of in zaken die onbewust meespelen. De coaching is uiteindelijk gericht op een gezamenlijk doel: teamontwikkeling en goede resultaten als team.