Hubert van der Hofstad coaching & development is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Hubert van der Hofstad coaching & development verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt door het invullen van een contactformulier op de website of via een e-mail die u aan ons stuurt. Hubert van der Hofstad coaching & development verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

Hubert van der Hofstad coaching & development verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen waar dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Daarnaast kan Hubert van der Hofstad coaching & development uw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van een met u of uw werkgever afgesproken opdrachtovereenkomst.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Hubert van der Hofstad coaching & development bewaart uw persoonsgegevens tot 12 maanden na uitvoering van de opdracht. Dit voor het geval dat u binnen die tijd contact zoekt over de opdracht of een vervolg daarvan. Als u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken, kunnen wij uw gegevens op verzoek verwijderen.

Delen van uw gegevens met derden

Hubert van der Hofstad coaching & development verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Hubert van der Hofstad coaching & development worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen aan hubert@vanderhofstadcoaching.nl. Hubert van der Hofstad coaching & development zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Gegevens beveiligen

Hubert van der Hofstad coaching & development neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

U kunt Hubert van der Hofstad coaching & development bereiken via onderstaande contactgegevens:

Hubert van der Hofstad coaching & development
Telefoon | 06 53 69 59 68
Adres | Museumlaan 2, 3581 HK Utrecht
E-mail | hubert@vanderhofstadcoaching.nl
KvK-nummer | 76406458

Update

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 11 oktober 2020. Toevoegingen of wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.