Elkaar inspireren en versterken

Intervisie is leren met collega’s en leren van praktijksituaties. Iedereen kan collega zijn. Vanuit je eigen werksituatie breng je jouw vragen in. Met het doel dat de anderen meedenken, hun visie geven en dat jullie samen stilstaan bij de verschillende mogelijkheden om het probleem op te pakken. Dat maakt intervisie een praktische methode om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Intervisie kent meerdere vormen. Bij alle varianten is het stellen van de goede vragen essentieel. Daarom is het zinvol de intervisie te laten faciliteren door een professionele begeleider. Zeker in de opstartfase en tijdens de eerste sessies. Intervisie kan bijdragen aan een werksfeer waarin elkaar helpen en versterken meer vanzelfsprekend is.